Čím tvrdší dřevo, tím vyšší výhřevnost

Výhřevnost palivového dřeva

Výhřevnost palivového dřeva je srovnatelná například s výhřevností hnědého uhlí, ale v dnešní době, kdy je nutné brát čím dál větší ohled na životní prostředí, s ním již téměř nikdo netopí.

Pro maximální výhřevnost je velmi důležité, aby bylo dřevo co nejtvrdší a zároveň co nejsušší. Dřevo lze sušit jak přírodní cestou, tak i uměle.